Praha Letňany, Česká republika


Konferenční program zdarma k účasti

Konference je volně k dispozici - pro získání přístupu je nutná pouze registrace na výstavu


1. den: Úterý 14 listopad

Konferenční pódium 1 Pódium 1

Moderátor

Christian Wolmar
Uznávaný publicista v oboru dopravy
Christian Wolmar
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

10:30

Úvodní přednáška

Peter Köhler
CEO
LEO Express a.s.
ČESKÁ REPUBLIKA
LEO Express je soukromá česká dopravní společnost. Je to nejdynamičtější společnost v odvětví osobní železniční dopravy v České republice, jež přináší na místní trh zcela nový pohled na železniční dopravu a doplňkové služby.

11:00

Lepená zesílení zlepšují poměr pevnosti a hmotnosti termoplastových součástí

Rich Cort
Obchodní manažer – hromadná doprava
Sekisui SPI
USA
Návrháři a odborníci zabývající se specifikací materiálů využívají v interiérech železničních vozů stále častěji termoplastové komponenty, a to kvůli jejich jedinečné schopnosti zlepšovat prožitky cestujících. Díky své barevnosti, textuře a vzorování nabízejí termoplasty doslova neomezené tvarové a designové možnosti. Vynikající tvárnost těchto materiálů dovoluje navrhovat tvarově složité součásti a oproti tradičním materiálům, jako je laminát nebo kov, lze snížit celkovou hmotnost. Termoplastové součásti je kvůli dosažení vyšší pevnosti občas nutné zesílit. Tato praktická prezentace nabídne ukázku inovačních technik lepeného zesílení, jež zvyšuje pevnost a snižuje hmotnost.

12:00

Může design ovlivnit pozitivní chování cestujících?

Paul Priestman
Designer a předseda
PriestmanGoode
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
V souvislosti s problematikou přeplněnosti, které čelí především mnoho městských i příměstských spojů, se Paul Priestman zaměří na design železničních vozů budoucnosti a prozkoumá možnosti, jak pomocí designu zvýšit uživatelskou přívětivost a vést cestující ke slušnému chování.

13:00

AeroLiner3000 – vyšší kapacita pro britské železnice

Andreas Vogler, Dipl. ARCH ETH, BDA
ředitel
Andreas Vogler Studio
NĚMECKO
Aerodynamickým, elegantním a hospodárným vlakem AeroLiner3000, který vypadá, jako kdybychom se již ocitli v budoucnosti, se budou moci britští cestující svézt už za pár let. Tato novinka na kolejích je na cestě stát se prvním patrovým vlakem kompatibilním se současnou ložnou mírou britských železnic. Omezený prostor v jednotce je velmi pečlivě rozvržen a nabízí eleganci interiéru malého letadla. S pomocí firem se zkušenostmi na tomto trhu byl z materiálů certifikovaných pro drážní použití postaven devítimetrový předváděcí model ve skutečné velikosti. V něm se také poprvé na železnici představila technologie OLED. Studio Andrease Voglera navrhlo a vyvinulo tento vysokorychlostní patrový vlak ve spolupráci s Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku (DLR). AeroLiner3000, jenž v sobě spojuje průkopnický design, inovační lehkou konstrukci, interaktivní řídicí systémy a revoluční zpracování, může být inspirací i pro další interiéry železničních vozů. AeroLiner byl nominován na cenu German Design Award 2018 a v roce 2017 získal ohodnocení Red Dot Award Design Concept.

13:30

Tato prezentace bude přednesena v češtině

Petr Šlegr
Projektový vedoucí
Centrum pro efektivní dopravu
ČESKÁ REPUBLIKA
Význam uživatelské přívětivosti dopravních terminálů Konkurenceschopnost veřejné dopravy je potřeba posuzovat z hlediska přepravy ode dveří ke dveřím, a to nejen co se týče rychlosti, četnosti a ceny spojení, ale i pohodlí. Nezáleží jen na komfortu kolejových vozidel, ale také na uživatelské přívětivosti ostatních prostorů, ve kterých se cestující nachází. Příspěvek se zaměří na příklady osvědčených postupů uspořádání terminálů veřejné dopravy.

14:00

Tato prezentace bude přednesena v češtině

Miroslav Vyka
Prezident
Svaz cestujících ve veřejné dopravě
ČESKÁ REPUBLIKA
Moderní služby pro cestující jako podmínka konkurenceschopnosti Aby byla veřejná doprava a především doprava po železnici atraktivní i pro cestující v 21. století, musí nabízet nejmodernější služby nejen během cesty, ale i před ní a po ní. Přednáška se zaměří na potřeby cestujících v oblasti nákupu jízdenek a poskytování informací a služeb s důrazem na zařízení a služby ve vlacích.

14:30

Jak ve vlacích vytvořit prostředí, které by bylo cestujícím příjemné?

Mark van Hagen
Vedoucí poradce pro prožitky cestujících
Netherlands Railways
NIZOZEMSKO
Pro vytvoření příjemného prostředí ve vlacích je důležité navodit tu správnou atmosféru, která by naplňovala potřeby cestujících. Tato prezentace předvede různá prostředí pro různá duševní rozpoložení cestujících. Uplatněním metody designu vycházejícího z důkazů předvedeme několik příkladů a změříme jejich dopad na prožitky cestujících. Předložíme několik teoretických náhledů a na příkladech jasně předvedeme, jak vytvoření toho správného prostředí funguje.

15:00

Úplná řešení pro výrobu kompozitů splňujících normu EN 45545: HL, vstřikování, infuze

Paul Wartenweiler
Manažer obchodní jednotky pro kompozity
Walter Mäder AG, Composites
ŠVÝCARSKO
Společnost Walter Mäder AG je jediným výrobcem nátěrů, gelových pryskyřičných povlaků a zpracovatelské technologie pro výrobu kompozitů podle požadavků normy EN 45545. Kompletní systém Mäder Total EN splňuje podmínky důležitých zkoušek stability ve stálém prostředí (odolnost proti vlhkosti). Zástupce firmy na přednášce představí kompletní systémy pro HL, vstřikování a infuzi a uvede řadu příkladů jejich využití u zákazníků.

15:30

Drážní technologie – řešení, nebo problém?

Christian Wolmar
Uznávaný publicista v oboru dopravy
Christian Wolmar
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Technologickému pokroku se nelze vyhnout. Téměř každý den nás sdělovací prostředky informují o novinkách, které mají změnit svět. Ovšem železnice, která je investičně náročným kolosem, se nedokáže měnit v tak rychlém tempu, takže si musí vybírat ty správné inovace. Christian Wolmar se ohlíží za úspěšnými a neúspěšnými inovacemi drážních technologií minulosti a pokouší se poodhalit budoucí vítěze.

1. den: Úterý 14 listopad

Konferenční pódium 2 Pódium 2

Moderátor

Mark van Hagen
Vedoucí poradce pro prožitky cestujících
Netherlands Railways
NIZOZEMSKO

11:00

Materiály podle normy EN 45545 – prodloužení životnosti a ochrana zařízení

Faizan Nasir
Manažer rozvoje trhu
Rogers Corporation
USA
Společnost Rogers je předním výrobcem materiálů ze silikonových elastomerů určených pro náročné aplikace s prodlouženou životností, jež splňují nejnáročnější požadavky požární bezpečnosti včetně normy EN 45545. Tato řešení si udrží své vlastnosti po celou dobu životnosti železničního vozu, snižují náklady na údržbu a chrání důležité systémy a zařízení. Řešení této firmy nacházejí celou řadu uplatnění, ať už se jedná o pěny pro výrobu sedadel, plochá a další těsnění, zvukovou a tepelnou izolaci, cívkovou izolaci, samolepicí pásky, přechodové měchy nebo antivibrační rohože pro plovoucí podlahy.

11:30

Měřicí roboty pro zkoušky kvality interiérů železničních vozů

Günther Battenberg
Výkonný ředitel
Battenberg Robotic GmbH & Co KG
NĚMECKO
Robotické měřicí systémy společnosti Battenberg testují kabinu, sedadla a dveře lokomotiv a vozů pro cestující. Stejně jako lidé, robotické měřicí systémy tisknou tlačítka, otevírají a zavírají běžné i posuvné dveře nebo pohybují přizpůsobenými maketami po sedadlech, aby prověřily kvalitu interiéru železničního vozu. Naučit roboty zkušebním postupům je snadné, a navíc v tom pomáhají integrovaná data CAD nebo 3D výkresy měřených součástí. Roboty v průběhu simulace pohybu lidských pasažérů měří, analyzují a hlásí výsledky.

12:00

Leden 2018: konec přechodného období - dodržování normy EN 45545 se stane nutností

Beth Deanová
Technická vedoucí
Exova Warringtonfire
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Materiály používané v evropských železničních vozech musejí splňovat požadavky požární bezpečnosti. Od 1. ledna 2018 přestávají platit národní normy požární bezpečnosti a všechny materiály musejí projít zkouškami podle požadavků normy EN 45545-2. V roce 2017 jsme navíc zaznamenali zvýšenou aktivitu Evropské komise pro normalizaci při novelizaci normy EN 45545-2 a byly schváleny nové zkušební metody pro sedadla a toxicitu. Přednáška přinese informace o tom, jak a kdy budou zavedeny nové zkušební metody (doufejme, že do konce letošního roku) a jaké další změny normy EN 45545-2 lze v nejbližší budoucnosti očekávat (včetně očekávaného data účinnosti těchto změn).

12:30

Využití technické specifikace při plnění požadavků normy EN 45545-2 v SNCF

Thierry Dupré
Odborník na požární bezpečnost
SNCF
FRANCIE
Guillaume Craveur
Technik požární ochrany
SNCF
FRANCIE
Od dubna roku 2013 se k definování požadavků na chování materiálů a komponentů při požáru využívá norma EN 45545-2. Ihned po svém zveřejnění se norma rozdělila na čtyři části za účelem revize a pracovní skupiny se začaly zabývat následujícími oblastmi: sedadla, toxicita, systémy protipožární ochrany a řídicí systémy a části 2 až 7. Vzhledem k prodlení ve zveřejnění těchto dokumentů se společnosti SNCF a RATP rozhodly vypracovat vlastní dokument, který umožňuje zaručit dosažení uspokojivé úrovně bezpečnosti cestujících v souladu s normou EN 45545-1.

Moderátor

Melvin Zinngrebe
ředitel IT ve vlacích
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH (společnost skupiny Deutsche Bahn AG)
NĚMECKO

13:30

Komplexní bezpečnost cestujících – mnohostranná problematika pro výrobce

Axel Hollstamm
Manažer pro klíčové zákazníky
Southco Manufacturing Ltd
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Komplexní bezpečnost cestujících v železniční dopravě má mnoho rozměrů – zahrnuje systémy efektivní údržby zajišťující bezchybný provoz železničního vozu, musí respektovat předpisy pro nouzové situace a musí si umět poradit s riziky a hrozbami, které s sebou nese asociální chování, jako je vandalismus nebo krádeže. Na výrobce systémů a součástí pro železniční vozy se vztahují stále náročnější bezpečnostní předpisy a zákazníci po nich vyžadují řešení, jež se zaměřují na tyto rozmanité aspekty bezpečnosti a ochrany cestujících. Na příkladu mechanických a elektromechanických uzavíracích systémů firmy Southco přednáška ukáže, jak může promyšlená volba prvků dveřního systému zvýšit bezpečnost cestujících na železnici.

14:00

Výroba kompozitových součástí s fenolovými pryskyřicemi podle normy EN 545545-2-HL3

Pat Colclough
Obchodní ředitel pro severní Evropu a kompozity
Hexion UK
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Výrobci komponent jsou povinni dodržovat požadavky normy EN 45545-2. Fenolové pryskyřice CELLOBOND společnosti Hexion umožňují výrobu kompozitových částí, které splňují požadavky HL3 bez přidaných samozhášivých plniv nebo intumescentních gelových nátěrů. Tyto pryskyřice použité s vhodnými katalyzátory PHENCAT lze zpracovávat ve všech standardních výrobních procesech. Současně nabízejí praktické a cenově efektivní řešení odpovídající normě HL2. V reakci na nejaktuálnější požadavky ohledně bezpečného používání a manipulace vyvinula společnost Hexion pryskyřice CELLOBOND ULEF, které obsahují méně než 0,1 % volného formaldehydu, čímž se dále sníží emise této látky při výrobě kompozitů, aniž by se zhoršila zpracovatelnost nebo desetiletími prověřená požární bezpečnost.

15:00

Jaká je budoucnost udržitelných materiálů pro výrobu sedadel?

Alex Bennett
ředitel divize
E-Leather
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Tato přednáška pojedná o kladech a záporech materiálů, které se v dnešní době používají k výrobě sedadel, bude se podrobně zaobírat trvale udržitelným rozvojem a vysvětlí, jaké možnosti mohou nové, inovativní materiály nabídnout provozovatelům z hlediska pokročilého designu sedadel a integrace chytrých technologií.

15:30

Jak otevřít cestu k evropským grantům

Jackie Gouldstone
Editelka
G & H Associates Ltd
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Evropské granty lze využít k inovacím, podpoře výzkumu nebo vývoji výrobků. Vtip je ovšem v tom, jak najít ten správný grant a podat žádost správným způsobem. Podnikům, které jsou ochotné investovat trochu času a úsilí do přípravy podkladů, nabízí EU značné finanční prostředky. Tento příspěvek nabídne vybrané statistické údaje o grantovém financování a vysvětlí, jak se vyhnout různým nástrahám grantových řízení.

16:00

Švy v éře průmyslu 4.0

Andreas Korz
Obchodní rozvoj
Juki Central Europe
POLSKO
Příspěvek se bude věnovat řízení a dokumentaci výrobních procesů při šití potahů sedadel a souvisejících prvků, jako jsou bezpečnostní pásy, kapsy nebo opěrky hlavy. Autor pohovoří o systémech a řešeních pro provádění a dokumentování švů na bezpečnostních prvcích, jako jsou například bezpečnostní pásy nebo airbagy, a představí základní principy, ale i praktické využití nových technologií, jako je utěsňování švů nebo ultrazvukové svařování. Nové digitální šicí stroje a řešení umožňují rozmanitou, levnou a reprodukovatelnou výrobu.

1. den: Úterý 14 listopad

Konferenční pódium 1 Pódium 1

Moderátor

Christian Wolmar
Uznávaný publicista v oboru dopravy
Christian Wolmar
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

10:30

Úvodní přednáška

Peter Köhler
CEO
LEO Express a.s.
ČESKÁ REPUBLIKA
LEO Express je soukromá česká dopravní společnost. Je to nejdynamičtější společnost v odvětví osobní železniční dopravy v České republice, jež přináší na místní trh zcela nový pohled na železniční dopravu a doplňkové služby.

11:00

Lepená zesílení zlepšují poměr pevnosti a hmotnosti termoplastových součástí

Rich Cort
Obchodní manažer – hromadná doprava
Sekisui SPI
USA
Návrháři a odborníci zabývající se specifikací materiálů využívají v interiérech železničních vozů stále častěji termoplastové komponenty, a to kvůli jejich jedinečné schopnosti zlepšovat prožitky cestujících. Díky své barevnosti, textuře a vzorování nabízejí termoplasty doslova neomezené tvarové a designové možnosti. Vynikající tvárnost těchto materiálů dovoluje navrhovat tvarově složité součásti a oproti tradičním materiálům, jako je laminát nebo kov, lze snížit celkovou hmotnost. Termoplastové součásti je kvůli dosažení vyšší pevnosti občas nutné zesílit. Tato praktická prezentace nabídne ukázku inovačních technik lepeného zesílení, jež zvyšuje pevnost a snižuje hmotnost.

12:00

Může design ovlivnit pozitivní chování cestujících?

Paul Priestman
Designer a předseda
PriestmanGoode
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
V souvislosti s problematikou přeplněnosti, které čelí především mnoho městských i příměstských spojů, se Paul Priestman zaměří na design železničních vozů budoucnosti a prozkoumá možnosti, jak pomocí designu zvýšit uživatelskou přívětivost a vést cestující ke slušnému chování.

13:00

AeroLiner3000 – vyšší kapacita pro britské železnice

Andreas Vogler, Dipl. ARCH ETH, BDA
ředitel
Andreas Vogler Studio
NĚMECKO
Aerodynamickým, elegantním a hospodárným vlakem AeroLiner3000, který vypadá, jako kdybychom se již ocitli v budoucnosti, se budou moci britští cestující svézt už za pár let. Tato novinka na kolejích je na cestě stát se prvním patrovým vlakem kompatibilním se současnou ložnou mírou britských železnic. Omezený prostor v jednotce je velmi pečlivě rozvržen a nabízí eleganci interiéru malého letadla. S pomocí firem se zkušenostmi na tomto trhu byl z materiálů certifikovaných pro drážní použití postaven devítimetrový předváděcí model ve skutečné velikosti. V něm se také poprvé na železnici představila technologie OLED. Studio Andrease Voglera navrhlo a vyvinulo tento vysokorychlostní patrový vlak ve spolupráci s Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku (DLR). AeroLiner3000, jenž v sobě spojuje průkopnický design, inovační lehkou konstrukci, interaktivní řídicí systémy a revoluční zpracování, může být inspirací i pro další interiéry železničních vozů. AeroLiner byl nominován na cenu German Design Award 2018 a v roce 2017 získal ohodnocení Red Dot Award Design Concept.

13:30

Tato prezentace bude přednesena v češtině

Petr Šlegr
Projektový vedoucí
Centrum pro efektivní dopravu
ČESKÁ REPUBLIKA
Význam uživatelské přívětivosti dopravních terminálů Konkurenceschopnost veřejné dopravy je potřeba posuzovat z hlediska přepravy ode dveří ke dveřím, a to nejen co se týče rychlosti, četnosti a ceny spojení, ale i pohodlí. Nezáleží jen na komfortu kolejových vozidel, ale také na uživatelské přívětivosti ostatních prostorů, ve kterých se cestující nachází. Příspěvek se zaměří na příklady osvědčených postupů uspořádání terminálů veřejné dopravy.

14:00

Tato prezentace bude přednesena v češtině

Miroslav Vyka
Prezident
Svaz cestujících ve veřejné dopravě
ČESKÁ REPUBLIKA
Moderní služby pro cestující jako podmínka konkurenceschopnosti Aby byla veřejná doprava a především doprava po železnici atraktivní i pro cestující v 21. století, musí nabízet nejmodernější služby nejen během cesty, ale i před ní a po ní. Přednáška se zaměří na potřeby cestujících v oblasti nákupu jízdenek a poskytování informací a služeb s důrazem na zařízení a služby ve vlacích.

14:30

Jak ve vlacích vytvořit prostředí, které by bylo cestujícím příjemné?

Mark van Hagen
Vedoucí poradce pro prožitky cestujících
Netherlands Railways
NIZOZEMSKO
Pro vytvoření příjemného prostředí ve vlacích je důležité navodit tu správnou atmosféru, která by naplňovala potřeby cestujících. Tato prezentace předvede různá prostředí pro různá duševní rozpoložení cestujících. Uplatněním metody designu vycházejícího z důkazů předvedeme několik příkladů a změříme jejich dopad na prožitky cestujících. Předložíme několik teoretických náhledů a na příkladech jasně předvedeme, jak vytvoření toho správného prostředí funguje.

15:00

Úplná řešení pro výrobu kompozitů splňujících normu EN 45545: HL, vstřikování, infuze

Paul Wartenweiler
Manažer obchodní jednotky pro kompozity
Walter Mäder AG, Composites
ŠVÝCARSKO
Společnost Walter Mäder AG je jediným výrobcem nátěrů, gelových pryskyřičných povlaků a zpracovatelské technologie pro výrobu kompozitů podle požadavků normy EN 45545. Kompletní systém Mäder Total EN splňuje podmínky důležitých zkoušek stability ve stálém prostředí (odolnost proti vlhkosti). Zástupce firmy na přednášce představí kompletní systémy pro HL, vstřikování a infuzi a uvede řadu příkladů jejich využití u zákazníků.

15:30

Drážní technologie – řešení, nebo problém?

Christian Wolmar
Uznávaný publicista v oboru dopravy
Christian Wolmar
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Technologickému pokroku se nelze vyhnout. Téměř každý den nás sdělovací prostředky informují o novinkách, které mají změnit svět. Ovšem železnice, která je investičně náročným kolosem, se nedokáže měnit v tak rychlém tempu, takže si musí vybírat ty správné inovace. Christian Wolmar se ohlíží za úspěšnými a neúspěšnými inovacemi drážních technologií minulosti a pokouší se poodhalit budoucí vítěze.

Konferenční pódium 2 Pódium 2

Moderátor

Mark van Hagen
Vedoucí poradce pro prožitky cestujících
Netherlands Railways
NIZOZEMSKO

11:00

Materiály podle normy EN 45545 – prodloužení životnosti a ochrana zařízení

Faizan Nasir
Manažer rozvoje trhu
Rogers Corporation
USA
Společnost Rogers je předním výrobcem materiálů ze silikonových elastomerů určených pro náročné aplikace s prodlouženou životností, jež splňují nejnáročnější požadavky požární bezpečnosti včetně normy EN 45545. Tato řešení si udrží své vlastnosti po celou dobu životnosti železničního vozu, snižují náklady na údržbu a chrání důležité systémy a zařízení. Řešení této firmy nacházejí celou řadu uplatnění, ať už se jedná o pěny pro výrobu sedadel, plochá a další těsnění, zvukovou a tepelnou izolaci, cívkovou izolaci, samolepicí pásky, přechodové měchy nebo antivibrační rohože pro plovoucí podlahy.

11:30

Měřicí roboty pro zkoušky kvality interiérů železničních vozů

Günther Battenberg
Výkonný ředitel
Battenberg Robotic GmbH & Co KG
NĚMECKO
Robotické měřicí systémy společnosti Battenberg testují kabinu, sedadla a dveře lokomotiv a vozů pro cestující. Stejně jako lidé, robotické měřicí systémy tisknou tlačítka, otevírají a zavírají běžné i posuvné dveře nebo pohybují přizpůsobenými maketami po sedadlech, aby prověřily kvalitu interiéru železničního vozu. Naučit roboty zkušebním postupům je snadné, a navíc v tom pomáhají integrovaná data CAD nebo 3D výkresy měřených součástí. Roboty v průběhu simulace pohybu lidských pasažérů měří, analyzují a hlásí výsledky.

12:00

Leden 2018: konec přechodného období - dodržování normy EN 45545 se stane nutností

Beth Deanová
Technická vedoucí
Exova Warringtonfire
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Materiály používané v evropských železničních vozech musejí splňovat požadavky požární bezpečnosti. Od 1. ledna 2018 přestávají platit národní normy požární bezpečnosti a všechny materiály musejí projít zkouškami podle požadavků normy EN 45545-2. V roce 2017 jsme navíc zaznamenali zvýšenou aktivitu Evropské komise pro normalizaci při novelizaci normy EN 45545-2 a byly schváleny nové zkušební metody pro sedadla a toxicitu. Přednáška přinese informace o tom, jak a kdy budou zavedeny nové zkušební metody (doufejme, že do konce letošního roku) a jaké další změny normy EN 45545-2 lze v nejbližší budoucnosti očekávat (včetně očekávaného data účinnosti těchto změn).

12:30

Využití technické specifikace při plnění požadavků normy EN 45545-2 v SNCF

Thierry Dupré
Odborník na požární bezpečnost
SNCF
FRANCIE
Guillaume Craveur
Technik požární ochrany
SNCF
FRANCIE
Od dubna roku 2013 se k definování požadavků na chování materiálů a komponentů při požáru využívá norma EN 45545-2. Ihned po svém zveřejnění se norma rozdělila na čtyři části za účelem revize a pracovní skupiny se začaly zabývat následujícími oblastmi: sedadla, toxicita, systémy protipožární ochrany a řídicí systémy a části 2 až 7. Vzhledem k prodlení ve zveřejnění těchto dokumentů se společnosti SNCF a RATP rozhodly vypracovat vlastní dokument, který umožňuje zaručit dosažení uspokojivé úrovně bezpečnosti cestujících v souladu s normou EN 45545-1.

Moderátor

Melvin Zinngrebe
ředitel IT ve vlacích
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH (společnost skupiny Deutsche Bahn AG)
NĚMECKO

13:30

Komplexní bezpečnost cestujících – mnohostranná problematika pro výrobce

Axel Hollstamm
Manažer pro klíčové zákazníky
Southco Manufacturing Ltd
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Komplexní bezpečnost cestujících v železniční dopravě má mnoho rozměrů – zahrnuje systémy efektivní údržby zajišťující bezchybný provoz železničního vozu, musí respektovat předpisy pro nouzové situace a musí si umět poradit s riziky a hrozbami, které s sebou nese asociální chování, jako je vandalismus nebo krádeže. Na výrobce systémů a součástí pro železniční vozy se vztahují stále náročnější bezpečnostní předpisy a zákazníci po nich vyžadují řešení, jež se zaměřují na tyto rozmanité aspekty bezpečnosti a ochrany cestujících. Na příkladu mechanických a elektromechanických uzavíracích systémů firmy Southco přednáška ukáže, jak může promyšlená volba prvků dveřního systému zvýšit bezpečnost cestujících na železnici.

14:00

Výroba kompozitových součástí s fenolovými pryskyřicemi podle normy EN 545545-2-HL3

Pat Colclough
Obchodní ředitel pro severní Evropu a kompozity
Hexion UK
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Výrobci komponent jsou povinni dodržovat požadavky normy EN 45545-2. Fenolové pryskyřice CELLOBOND společnosti Hexion umožňují výrobu kompozitových částí, které splňují požadavky HL3 bez přidaných samozhášivých plniv nebo intumescentních gelových nátěrů. Tyto pryskyřice použité s vhodnými katalyzátory PHENCAT lze zpracovávat ve všech standardních výrobních procesech. Současně nabízejí praktické a cenově efektivní řešení odpovídající normě HL2. V reakci na nejaktuálnější požadavky ohledně bezpečného používání a manipulace vyvinula společnost Hexion pryskyřice CELLOBOND ULEF, které obsahují méně než 0,1 % volného formaldehydu, čímž se dále sníží emise této látky při výrobě kompozitů, aniž by se zhoršila zpracovatelnost nebo desetiletími prověřená požární bezpečnost.

15:00

Jaká je budoucnost udržitelných materiálů pro výrobu sedadel?

Alex Bennett
ředitel divize
E-Leather
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Tato přednáška pojedná o kladech a záporech materiálů, které se v dnešní době používají k výrobě sedadel, bude se podrobně zaobírat trvale udržitelným rozvojem a vysvětlí, jaké možnosti mohou nové, inovativní materiály nabídnout provozovatelům z hlediska pokročilého designu sedadel a integrace chytrých technologií.

15:30

Jak otevřít cestu k evropským grantům

Jackie Gouldstone
Editelka
G & H Associates Ltd
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Evropské granty lze využít k inovacím, podpoře výzkumu nebo vývoji výrobků. Vtip je ovšem v tom, jak najít ten správný grant a podat žádost správným způsobem. Podnikům, které jsou ochotné investovat trochu času a úsilí do přípravy podkladů, nabízí EU značné finanční prostředky. Tento příspěvek nabídne vybrané statistické údaje o grantovém financování a vysvětlí, jak se vyhnout různým nástrahám grantových řízení.

16:00

Švy v éře průmyslu 4.0

Andreas Korz
Obchodní rozvoj
Juki Central Europe
POLSKO
Příspěvek se bude věnovat řízení a dokumentaci výrobních procesů při šití potahů sedadel a souvisejících prvků, jako jsou bezpečnostní pásy, kapsy nebo opěrky hlavy. Autor pohovoří o systémech a řešeních pro provádění a dokumentování švů na bezpečnostních prvcích, jako jsou například bezpečnostní pásy nebo airbagy, a představí základní principy, ale i praktické využití nových technologií, jako je utěsňování švů nebo ultrazvukové svařování. Nové digitální šicí stroje a řešení umožňují rozmanitou, levnou a reprodukovatelnou výrobu.

2. den: Středa 15 listopad

Konferenční pódium 1 Pódium 1

Moderátor

Franck Poutch
Prezident
CREPIM
FRANCIE

10:30

Vnímání barev a jejich využití v řešení interiérů kolejových vozidel

Lukáš Málek
Inženýr designu – divize mobility
Siemens s.r.o.
ČESKÁ REPUBLIKA
Tato přednáška nabízí vysvětlení fyzikálních principů barev a popisuje jejich vnímání člověkem, přičemž se soustředí na kulturu cestování veřejnou dopravou. Důležitými faktory jsou parametry a vlastnosti, které mají hlavní vliv na vnímání barev. To vede k historickému vývoji velkého množství různých druhů barevných katalogů a k rozlišitelnosti barev, především v žargonu. Významným prvkem je bílá barva a schopnost vyrábět barevné směsi. Tyto informace vedou k hlavním teoriím o vnímání barev člověkem a jsou východiskem k problematice očních vad, které se v lidské populaci vyskytují a které jsou známy pod názvem barvoslepost. Přednáška poukazuje i na psychologický podtext nálady, barevnou stálost a vliv na bezpečnost a prostorové vnímání ve vztahu k designu interiéru vozů. Na závěr bude přednesen krátký přehled vnímání barev zvířaty ve srovnání s člověkem.

11:00

Transformace, nikoliv přerušení vývoje – jak v dopravních prostředcích vytvořit prostředí budoucnosti

Matt Round
Kreativní ředitel
tangerine
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Matt Round ve svém vystoupení vysvětlí, jak rozvíjet inovace prostřednictvím důkladné znalosti dnešního chování člověka a jak do budoucna vytvořit prožitky, jež naplní nesplněné touhy zítřka. Díky své téměř třicetileté zkušenosti s vývojem výrobků a služeb posunujících hranice pro světové společnosti jako British Airways, Heathrow Express nebo Toyota nabídne přednášející přemýšlivý pohled na to, jak může design pomoci vytvořit v dopravních prostředcích výjimečné prostředí vyhovující nárokům cestujících i provozovatelů, jež si dnes zatím nelze ani představit.

11:30

Odbavení zavazadel během cesty vlakem na letiště

Dr Bernhard Rüger
Výzkumný pracovník
Technická univerzita ve Vídni
RAKOUSKO
Letecké a železniční společnosti z ekologických a ekonomických důvodů spolupracují v celé řadě oblastí, především při nahrazování přípojných letů na krátké vzdálenosti vlaky. Tato spolupráce ovšem zatím nevyužívá plný potenciál, protože v mnoha případech nepřináší dostatečně atraktivní nabídku. Výzkumný projekt TerminalOnRail zkoumal možnost přenést běžné činnosti z terminálu letiště – především odbavení zavazadel – do vlaku, aby se tak díky úspoře času zatraktivnila jízda vlakem na letiště. Přednáška nabídne informace o potřebách cestujících v souvislosti s odbavením zavazadel a o prvních designových studiích.

12:00

Samozhášivé materiály pro použití v železniční dopravě a evropské normy

Franck Poutch
Prezident
CREPIM
FRANCIE
Požáry každoročně způsobí mnoho úmrtí a značné materiální škody. Riziko požáru a jeho důsledky jsou v sektoru hromadné dopravy, kde je schopnost opustit vůz v případě požáru co nejrychleji klíčovým faktorem záchrany života, prioritou číslo jedna. Norma EN 45545-2, která plně vstoupí v platnost v roce 2018, definuje nové hodnocené parametry zahrnující rychlost šíření ohně, hořlavost, vývin tepla, optickou hustotu kouře a toxicitu. To předpokládá změny ve vývoji materiálů, u nichž se vyžaduje pomalá kinetika procesu degradace. Otevírá se tak prostor pro využití nových strategií zpomalování hoření, o kterých bude pojednávat tato přednáška.

13:00

Jak navrhnout interiér, aby přilákal cestující ve Skandinávii

Johan Larsvall
Průmyslový designer/CEO
Idesign Sweden AB
ŠVÉDSKO
Severské státy se důsledně soustředí na design zaměřený na cestující. Společnost Idesign vychází z preferencí cestujících ohledně různých návrhů: jak zajistit plynulou přepravu, pohodlné sedadlo či příjemné osvětlení v zimním období. Využití veřejné dopravy se má do roku 2020 zdvojnásobit – to ovšem znamená přilákat více cestujících a design nabízí jeden ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout. Na přednášce se dozvíte, jak lze fázi návrhu využít ke zjištění, jakému provedení dávají cestující přednost, aby jim konečné rozhodnutí vyhovovalo. K tomu lze využít grafické ukázky a modely ve skutečné velikosti.

13:30

Inovační podlahový systém s vytápěním a vysokým odstíněním hluku

Klemens Wesolowski
Výkonný ředitel
Metawell GmbH
NĚMECKO
Prezentace představí inovační podlahový systém s vytápěním a vysokým odstíněním hluku zaručující vysoký komfort prostředí. Seznámíte se s funkcemi, technickými podrobnostmi a přínosy tohoto řešení.

14:00

Efektivně se pohybující cestující a nové postupy při nastupování a vystupování

David Watts
Výkonný ředitel
CCD Design & Ergonomics
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Společnost CCD vyvinula strategii týkající se prožitků cestující u vysokorychlostního spojení High Speed 2. V rámci této strategie definovala základní principy služeb, mezi něž patří i koncepce efektivně se pohybujících cestujících. Jak můžeme v komplexních systémech, jako je High Speed 2, využít různé designové zásahy, abychom pomohli cestujícím, aby situaci zvládali sami? Klíčem je pochopit různé způsoby chování lidí v kontextu. CCD uskutečnila aplikovaný výzkum, který se zaměřil na to, jak schody do vagónu ovlivňují dobu nastupování a vystupování, jaká mobilita se u cestujících předpokládá v budoucnu a jak to může ovlivnit náš pohled na vertikální pohyb ve stanici.

14:30

Znalosti jako živná půda: novátorský přístup k výzkumu a vývoji

José Rui Marcelino
CEO
Almadesign LDA
PORTUGALSKO
Inovační strategie založená na spolupráci se může ukázat jako velmi výhodná při podpoře většího zapojení dodavatelů z řad malých a středních podniků do železničního odvětví. Oživení akademických a odvětvových uskupení prostřednictvím iniciativ v oblasti výzkumu a vývoje přineslo své ovoce a rozšířilo know-how i dovednostní základnu všech zapojených partnerů. Spolupráce využívající znalosti navíc pomáhá zavádět postupy, jež se stávají základem pro komerčně zaměřenou výměnu informací a zužitkování výsledků i samotnými akademickými a odvětvovými centry. Portugalská železniční doprava těží z celé řady partnerských projektů, jako je INTRAIN, I-SEAT nebo MODSEAT, které sehrály významnou roli při modernizaci vysokorychlostního vlaku Alfa Pendular portugalských státních železnic CP firmami Almadesign a EMEF.

15:00

Tepelná a akustická izolace pomocí lehkých panelů umožňujících snadnou instalaci

David Cnockaert
Vedoucí technického a projektového managementu
Groupe Stratiforme-Compreforme
FRANCIE
Isolaform je inovační koncepce sendvičových desek z vláknového kompozitu a dalších materiálů. Materiál vyniká jako tepelná a zvuková izolace a je ohnivzdorný, což přináší celou řadu výhod – všechny vlastnosti se spojují v jednom lehkém a pevném plně funkčním panelu, který se snadno instaluje i demontuje (desetinásobné zkrácení doby instalace) a který lze upravit do požadovaného tvaru. Desky lze využít jako izolaci stropů, podlah nebo stěn strojoven, elektrických skříní či prostorů elektrovýzbroje, prostorů s komplikovaným přístupem nebo uzavřených či složitě tvarovaných prostorů (oblé plochy, roviny apod.).

15:30

Vývoj vícejádrových sendvičových desek z polyetylénu

Stefan Reuterlöv
Technický vedoucí
Armacell Benelux
BELGIE
Použitím vrstveného materiálu jádra s různou hustotou lze zvýšit odolnost panelu proti nárazu a bodovému zatížení. Svařování termoplastických hmot, které se již využívá u polyetylénového jádra, umožňuje vytvořit svar bez drážek či perforací hospodárným a bezpečným způsobem bez použití lepidla. Výsledkem je uniformní a dobře zpracovatelná linie spoje, což otevírá řadu nových možností použití vrstvených materiálů s jádry různé hustoty v železničních vozech. Byly provedeny zkoušky s cílem vyhodnotit výhody vícejádrových desek oproti sendvičům se stejnou hustotou z hlediska odolnosti proti nárazům, bodovému zatížení a samovolnému uvolnění šroubů.

2. den: Středa 15 listopad

Konferenční pódium 2 Pódium 2

Moderátor

Beth Deanová
Technická vedoucí
Exova Warringtonfire
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

11:00

Síť versus samostatná služba: infrastruktura jakožto služba pro vlaky

Melvin Zinngrebe
ředitel IT ve vlacích
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH (společnost skupiny Deutsche Bahn AG)
NĚMECKO
Společnost DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH svým portfoliem Colibri představila řešení „infrastruktura jako služba“ v roce 2017. V řešení sítí založeném na rozšiřitelném operačním systému Linux lze realizovat širokou řadu síťových aplikací, jako je Wi-Fi nebo automatické sčítání cestujících. Přitom k tomu stačí jeden hardware pro celý systém, čímž se při prvotní instalaci ušetří za hardware a řízení dodavatelů. Colibri nabízí možnost přístupu do svých vlastních aplikací anebo integraci systémů třetích stran použitím standardních rozhraní a architekturou kontejnerů. Toto portfolio je završeno nepřetržitou správou provozu a ostatními službami údržby. Přednáška představí portfolio Colibri a možnosti řešení „infrastruktura jako služba“ jako odpověď na otázku digitalizace a průmyslu 4.0.

11:30

EN 45545-2: zkušební metody, klasifikační kritéria a dopady na materiály

Raphaël Lorigny
Technik požární ochrany
CREPIM
FRANCIE
Evropská norma EN 45545-2 nabude účinnosti v roce 2018. Nová směrnice o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému si klade za cíl harmonizaci předpisů za účelem zajištění stejné úrovně bezpečnosti na celém území EU. Tyto nové trendy předpokládají zásadní změny v oblasti vývoje materiálů (jiná tepelná zatížení, nově měřené parametry a nová klasifikační kritéria). Tato prezentace se s využitím řady případových studií věnuje prvním třem částem normy EN 45545, které se zabývají reakcí materiálů a sestav instalovaných v železničních vozech na požár a jejich odolností vůči požáru.

12:00

Problematika samozhášivých materiálů v oblasti dopravy a mobility

Karyn Wallaert
Vedoucí rozvoje obchodu
Devan Chemicals
BELGIE
Následkem vývoje veřejné dopravy a posunu ve způsobu, jímž cestujeme, se prevence požárů ve vlacích, autobusech a letadlech stává velkou výzvou. Požár může vzniknout při nehodách nebo následkem zkratu či přehřátí. Ne vždy se může zdařit rychlá evakuace, čímž může dojít k uvěznění cestujících v uzavřeném prostoru naplněném toxickým dýmem. Příslušné orgány definovaly nové standardy pro samozhášivé materiály používané ve veřejné dopravě (například norma EN 45545-2 pro vlaky a UNECE R118 pro autobusy) vyžadující prodlení u vzplanutí, aby se prodloužila doba na případný únik. Cílem je pomalejší vznícení a dým o nižší hustotě a toxicitě. To ovšem vyžaduje nové chemické složení – a právě tam směřuje firma Devan.

12:30

Czech railway industry overview

Marie Alžb?ta Vopálenská
General director
Association of Czech Railway Industry
CZECH REPUBLIC
This presentation will introduce and provide an overview of the Czech railway industry.

Moderátor

Petr Šlegr
Projektový vedoucí
Centrum pro efektivní dopravu
ČESKÁ REPUBLIKA

13:30

High-technology floating floor solutions – customised and compliant with EN45545

Michael Forrer
Senior engineer
Angst+Pfister AG
VÝCARSKO
Sara Della Libera
Key account for Bellotti Railways and Transportation Division
Bellotti
ITALY
The presentation will discuss how to get the right floating floor: floor systems matrix easily explained and clearly in compliance with EN45545.

14:00

OLED – nová technologie pro integrované osvětlení a značení

Dr Christian May
ředitel divize
Fraunhofer FEP
NĚMECKO
Technologie OLED (neboli organické luminiscenční diody) otevírá zcela novou škálu možností osvětlení. Jedinečnou výhodou světelných zdrojů z tenké organické vrstvy je, že je lze ukládat na pružné podklady. Díky tomu je lze zabudovat například do lehkých panelů, ohebných materiálů apod. Rovněž je lze využít k výrobě průhledných nebo zakřivených světelných systémů. První osvětlovací tělesa s touto technologií, jejichž základem jsou pevné skelné substráty, jsou již na trhu. Tato přednáška nabídne přehled současného stavu a výhled do budoucnosti osvětlení a značení na bázi OLED. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem použití pružných substrátů pro OLED.

14:30

Pohodlné a účelné interiéry železničních vozů s hospodárným provozem

Dr Bernhard Rüger
Výzkumný pracovník
Technická univerzita ve Vídni
RAKOUSKO
Má-li být železniční společnost konkurenceschopná, musí být její provoz hospodárný. V kontextu plánování interiérů železničních vozů je tento požadavek obvykle méně důležitý, než další zásadní aspekty, jako je účelnost. To v praxi vede ke zcela opačným výsledkům, než které jsou žádoucí. Mylný výklad koncepce provozní hospodárnosti, jako je snaha o maximální využití prostoru pro místa k sezení, může ve skutečnosti vést ke snížení provozní hospodárnosti, k provozním problémům a vzniku závažných bezpečnostních rizik. Tato prezentace upozorňuje na chyby, jichž se dopouštějí návrháři interiérů železničních vozů, poukáže na jejich důsledky a přinese návrhy na zlepšení.

15:00

Multifunkční modulární podlahy – projekt COMMUTE

Antonio Coelho
ředitel výzkumu a vývoje
MCG Mind For Metal
PORTUGALSKO
Hlavním cílem projektu COMMUTE je vývoj nové koncepce podlahových systémů pro hromadnou dopravu, především pro expresní, regionální a vysokorychlostní vlaky, kde je pohodlí vzhledem k průměrné délce cesty jedním z důležitých faktorů. Ve snaze snížit náklady na instalaci a údržbu sází nová koncepce na modulární design. Provedení velkých podlahových panelů a zámkových systémů snižuje časovou náročnost montáže a umožňuje zabudování víceúčelových prvků, jako je panelové vytápění nebo inteligentní řízení spotřeby. Nová koncepce je výchozím bodem pro další vývoj inteligentních podlahových panelů určených pro vlaky nové generace (zabudované nouzové osvětlení, nízkonapěťová síť, chytrý sběr dat).

15:30

Povrchové úpravy v železničním průmyslu

Roman Suroviak
Obchodní zástupce
Hajdik a.s.
ČESKÁ REPUBLIKA
Hajdik je česká společnost, která kromě mokrého lakování nabízí i jiné povrchové úpravy. Společnost v prezentaci představí své dlouhodobé zkušenosti s projekty v železničním průmyslu.

2. den: Středa 15 listopad

Konferenční pódium 1 Pódium 1

Moderátor

Franck Poutch
Prezident
CREPIM
FRANCIE

10:30

Vnímání barev a jejich využití v řešení interiérů kolejových vozidel

Lukáš Málek
Inženýr designu – divize mobility
Siemens s.r.o.
ČESKÁ REPUBLIKA
Tato přednáška nabízí vysvětlení fyzikálních principů barev a popisuje jejich vnímání člověkem, přičemž se soustředí na kulturu cestování veřejnou dopravou. Důležitými faktory jsou parametry a vlastnosti, které mají hlavní vliv na vnímání barev. To vede k historickému vývoji velkého množství různých druhů barevných katalogů a k rozlišitelnosti barev, především v žargonu. Významným prvkem je bílá barva a schopnost vyrábět barevné směsi. Tyto informace vedou k hlavním teoriím o vnímání barev člověkem a jsou východiskem k problematice očních vad, které se v lidské populaci vyskytují a které jsou známy pod názvem barvoslepost. Přednáška poukazuje i na psychologický podtext nálady, barevnou stálost a vliv na bezpečnost a prostorové vnímání ve vztahu k designu interiéru vozů. Na závěr bude přednesen krátký přehled vnímání barev zvířaty ve srovnání s člověkem.

11:00

Transformace, nikoliv přerušení vývoje – jak v dopravních prostředcích vytvořit prostředí budoucnosti

Matt Round
Kreativní ředitel
tangerine
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Matt Round ve svém vystoupení vysvětlí, jak rozvíjet inovace prostřednictvím důkladné znalosti dnešního chování člověka a jak do budoucna vytvořit prožitky, jež naplní nesplněné touhy zítřka. Díky své téměř třicetileté zkušenosti s vývojem výrobků a služeb posunujících hranice pro světové společnosti jako British Airways, Heathrow Express nebo Toyota nabídne přednášející přemýšlivý pohled na to, jak může design pomoci vytvořit v dopravních prostředcích výjimečné prostředí vyhovující nárokům cestujících i provozovatelů, jež si dnes zatím nelze ani představit.

11:30

Odbavení zavazadel během cesty vlakem na letiště

Dr Bernhard Rüger
Výzkumný pracovník
Technická univerzita ve Vídni
RAKOUSKO
Letecké a železniční společnosti z ekologických a ekonomických důvodů spolupracují v celé řadě oblastí, především při nahrazování přípojných letů na krátké vzdálenosti vlaky. Tato spolupráce ovšem zatím nevyužívá plný potenciál, protože v mnoha případech nepřináší dostatečně atraktivní nabídku. Výzkumný projekt TerminalOnRail zkoumal možnost přenést běžné činnosti z terminálu letiště – především odbavení zavazadel – do vlaku, aby se tak díky úspoře času zatraktivnila jízda vlakem na letiště. Přednáška nabídne informace o potřebách cestujících v souvislosti s odbavením zavazadel a o prvních designových studiích.

12:00

Samozhášivé materiály pro použití v železniční dopravě a evropské normy

Franck Poutch
Prezident
CREPIM
FRANCIE
Požáry každoročně způsobí mnoho úmrtí a značné materiální škody. Riziko požáru a jeho důsledky jsou v sektoru hromadné dopravy, kde je schopnost opustit vůz v případě požáru co nejrychleji klíčovým faktorem záchrany života, prioritou číslo jedna. Norma EN 45545-2, která plně vstoupí v platnost v roce 2018, definuje nové hodnocené parametry zahrnující rychlost šíření ohně, hořlavost, vývin tepla, optickou hustotu kouře a toxicitu. To předpokládá změny ve vývoji materiálů, u nichž se vyžaduje pomalá kinetika procesu degradace. Otevírá se tak prostor pro využití nových strategií zpomalování hoření, o kterých bude pojednávat tato přednáška.

13:00

Jak navrhnout interiér, aby přilákal cestující ve Skandinávii

Johan Larsvall
Průmyslový designer/CEO
Idesign Sweden AB
ŠVÉDSKO
Severské státy se důsledně soustředí na design zaměřený na cestující. Společnost Idesign vychází z preferencí cestujících ohledně různých návrhů: jak zajistit plynulou přepravu, pohodlné sedadlo či příjemné osvětlení v zimním období. Využití veřejné dopravy se má do roku 2020 zdvojnásobit – to ovšem znamená přilákat více cestujících a design nabízí jeden ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout. Na přednášce se dozvíte, jak lze fázi návrhu využít ke zjištění, jakému provedení dávají cestující přednost, aby jim konečné rozhodnutí vyhovovalo. K tomu lze využít grafické ukázky a modely ve skutečné velikosti.

13:30

Inovační podlahový systém s vytápěním a vysokým odstíněním hluku

Klemens Wesolowski
Výkonný ředitel
Metawell GmbH
NĚMECKO
Prezentace představí inovační podlahový systém s vytápěním a vysokým odstíněním hluku zaručující vysoký komfort prostředí. Seznámíte se s funkcemi, technickými podrobnostmi a přínosy tohoto řešení.

14:00

Efektivně se pohybující cestující a nové postupy při nastupování a vystupování

David Watts
Výkonný ředitel
CCD Design & Ergonomics
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Společnost CCD vyvinula strategii týkající se prožitků cestující u vysokorychlostního spojení High Speed 2. V rámci této strategie definovala základní principy služeb, mezi něž patří i koncepce efektivně se pohybujících cestujících. Jak můžeme v komplexních systémech, jako je High Speed 2, využít různé designové zásahy, abychom pomohli cestujícím, aby situaci zvládali sami? Klíčem je pochopit různé způsoby chování lidí v kontextu. CCD uskutečnila aplikovaný výzkum, který se zaměřil na to, jak schody do vagónu ovlivňují dobu nastupování a vystupování, jaká mobilita se u cestujících předpokládá v budoucnu a jak to může ovlivnit náš pohled na vertikální pohyb ve stanici.

14:30

Znalosti jako živná půda: novátorský přístup k výzkumu a vývoji

José Rui Marcelino
CEO
Almadesign LDA
PORTUGALSKO
Inovační strategie založená na spolupráci se může ukázat jako velmi výhodná při podpoře většího zapojení dodavatelů z řad malých a středních podniků do železničního odvětví. Oživení akademických a odvětvových uskupení prostřednictvím iniciativ v oblasti výzkumu a vývoje přineslo své ovoce a rozšířilo know-how i dovednostní základnu všech zapojených partnerů. Spolupráce využívající znalosti navíc pomáhá zavádět postupy, jež se stávají základem pro komerčně zaměřenou výměnu informací a zužitkování výsledků i samotnými akademickými a odvětvovými centry. Portugalská železniční doprava těží z celé řady partnerských projektů, jako je INTRAIN, I-SEAT nebo MODSEAT, které sehrály významnou roli při modernizaci vysokorychlostního vlaku Alfa Pendular portugalských státních železnic CP firmami Almadesign a EMEF.

15:00

Tepelná a akustická izolace pomocí lehkých panelů umožňujících snadnou instalaci

David Cnockaert
Vedoucí technického a projektového managementu
Groupe Stratiforme-Compreforme
FRANCIE
Isolaform je inovační koncepce sendvičových desek z vláknového kompozitu a dalších materiálů. Materiál vyniká jako tepelná a zvuková izolace a je ohnivzdorný, což přináší celou řadu výhod – všechny vlastnosti se spojují v jednom lehkém a pevném plně funkčním panelu, který se snadno instaluje i demontuje (desetinásobné zkrácení doby instalace) a který lze upravit do požadovaného tvaru. Desky lze využít jako izolaci stropů, podlah nebo stěn strojoven, elektrických skříní či prostorů elektrovýzbroje, prostorů s komplikovaným přístupem nebo uzavřených či složitě tvarovaných prostorů (oblé plochy, roviny apod.).

15:30

Vývoj vícejádrových sendvičových desek z polyetylénu

Stefan Reuterlöv
Technický vedoucí
Armacell Benelux
BELGIE
Použitím vrstveného materiálu jádra s různou hustotou lze zvýšit odolnost panelu proti nárazu a bodovému zatížení. Svařování termoplastických hmot, které se již využívá u polyetylénového jádra, umožňuje vytvořit svar bez drážek či perforací hospodárným a bezpečným způsobem bez použití lepidla. Výsledkem je uniformní a dobře zpracovatelná linie spoje, což otevírá řadu nových možností použití vrstvených materiálů s jádry různé hustoty v železničních vozech. Byly provedeny zkoušky s cílem vyhodnotit výhody vícejádrových desek oproti sendvičům se stejnou hustotou z hlediska odolnosti proti nárazům, bodovému zatížení a samovolnému uvolnění šroubů.

Konferenční pódium 2 Pódium 2

Moderátor

Beth Deanová
Technická vedoucí
Exova Warringtonfire
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

11:00

Síť versus samostatná služba: infrastruktura jakožto služba pro vlaky

Melvin Zinngrebe
ředitel IT ve vlacích
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH (společnost skupiny Deutsche Bahn AG)
NĚMECKO
Společnost DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH svým portfoliem Colibri představila řešení „infrastruktura jako služba“ v roce 2017. V řešení sítí založeném na rozšiřitelném operačním systému Linux lze realizovat širokou řadu síťových aplikací, jako je Wi-Fi nebo automatické sčítání cestujících. Přitom k tomu stačí jeden hardware pro celý systém, čímž se při prvotní instalaci ušetří za hardware a řízení dodavatelů. Colibri nabízí možnost přístupu do svých vlastních aplikací anebo integraci systémů třetích stran použitím standardních rozhraní a architekturou kontejnerů. Toto portfolio je završeno nepřetržitou správou provozu a ostatními službami údržby. Přednáška představí portfolio Colibri a možnosti řešení „infrastruktura jako služba“ jako odpověď na otázku digitalizace a průmyslu 4.0.

11:30

EN 45545-2: zkušební metody, klasifikační kritéria a dopady na materiály

Raphaël Lorigny
Technik požární ochrany
CREPIM
FRANCIE
Evropská norma EN 45545-2 nabude účinnosti v roce 2018. Nová směrnice o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému si klade za cíl harmonizaci předpisů za účelem zajištění stejné úrovně bezpečnosti na celém území EU. Tyto nové trendy předpokládají zásadní změny v oblasti vývoje materiálů (jiná tepelná zatížení, nově měřené parametry a nová klasifikační kritéria). Tato prezentace se s využitím řady případových studií věnuje prvním třem částem normy EN 45545, které se zabývají reakcí materiálů a sestav instalovaných v železničních vozech na požár a jejich odolností vůči požáru.

12:00

Problematika samozhášivých materiálů v oblasti dopravy a mobility

Karyn Wallaert
Vedoucí rozvoje obchodu
Devan Chemicals
BELGIE
Následkem vývoje veřejné dopravy a posunu ve způsobu, jímž cestujeme, se prevence požárů ve vlacích, autobusech a letadlech stává velkou výzvou. Požár může vzniknout při nehodách nebo následkem zkratu či přehřátí. Ne vždy se může zdařit rychlá evakuace, čímž může dojít k uvěznění cestujících v uzavřeném prostoru naplněném toxickým dýmem. Příslušné orgány definovaly nové standardy pro samozhášivé materiály používané ve veřejné dopravě (například norma EN 45545-2 pro vlaky a UNECE R118 pro autobusy) vyžadující prodlení u vzplanutí, aby se prodloužila doba na případný únik. Cílem je pomalejší vznícení a dým o nižší hustotě a toxicitě. To ovšem vyžaduje nové chemické složení – a právě tam směřuje firma Devan.

12:30

Czech railway industry overview

Marie Alžb?ta Vopálenská
General director
Association of Czech Railway Industry
CZECH REPUBLIC
This presentation will introduce and provide an overview of the Czech railway industry.

Moderátor

Petr Šlegr
Projektový vedoucí
Centrum pro efektivní dopravu
ČESKÁ REPUBLIKA

13:30

High-technology floating floor solutions – customised and compliant with EN45545

Michael Forrer
Senior engineer
Angst+Pfister AG
VÝCARSKO
Sara Della Libera
Key account for Bellotti Railways and Transportation Division
Bellotti
ITALY
The presentation will discuss how to get the right floating floor: floor systems matrix easily explained and clearly in compliance with EN45545.

14:00

OLED – nová technologie pro integrované osvětlení a značení

Dr Christian May
ředitel divize
Fraunhofer FEP
NĚMECKO
Technologie OLED (neboli organické luminiscenční diody) otevírá zcela novou škálu možností osvětlení. Jedinečnou výhodou světelných zdrojů z tenké organické vrstvy je, že je lze ukládat na pružné podklady. Díky tomu je lze zabudovat například do lehkých panelů, ohebných materiálů apod. Rovněž je lze využít k výrobě průhledných nebo zakřivených světelných systémů. První osvětlovací tělesa s touto technologií, jejichž základem jsou pevné skelné substráty, jsou již na trhu. Tato přednáška nabídne přehled současného stavu a výhled do budoucnosti osvětlení a značení na bázi OLED. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem použití pružných substrátů pro OLED.

14:30

Pohodlné a účelné interiéry železničních vozů s hospodárným provozem

Dr Bernhard Rüger
Výzkumný pracovník
Technická univerzita ve Vídni
RAKOUSKO
Má-li být železniční společnost konkurenceschopná, musí být její provoz hospodárný. V kontextu plánování interiérů železničních vozů je tento požadavek obvykle méně důležitý, než další zásadní aspekty, jako je účelnost. To v praxi vede ke zcela opačným výsledkům, než které jsou žádoucí. Mylný výklad koncepce provozní hospodárnosti, jako je snaha o maximální využití prostoru pro místa k sezení, může ve skutečnosti vést ke snížení provozní hospodárnosti, k provozním problémům a vzniku závažných bezpečnostních rizik. Tato prezentace upozorňuje na chyby, jichž se dopouštějí návrháři interiérů železničních vozů, poukáže na jejich důsledky a přinese návrhy na zlepšení.

15:00

Multifunkční modulární podlahy – projekt COMMUTE

Antonio Coelho
ředitel výzkumu a vývoje
MCG Mind For Metal
PORTUGALSKO
Hlavním cílem projektu COMMUTE je vývoj nové koncepce podlahových systémů pro hromadnou dopravu, především pro expresní, regionální a vysokorychlostní vlaky, kde je pohodlí vzhledem k průměrné délce cesty jedním z důležitých faktorů. Ve snaze snížit náklady na instalaci a údržbu sází nová koncepce na modulární design. Provedení velkých podlahových panelů a zámkových systémů snižuje časovou náročnost montáže a umožňuje zabudování víceúčelových prvků, jako je panelové vytápění nebo inteligentní řízení spotřeby. Nová koncepce je výchozím bodem pro další vývoj inteligentních podlahových panelů určených pro vlaky nové generace (zabudované nouzové osvětlení, nízkonapěťová síť, chytrý sběr dat).

15:30

Povrchové úpravy v železničním průmyslu

Roman Suroviak
Obchodní zástupce
Hajdik a.s.
ČESKÁ REPUBLIKA
Hajdik je česká společnost, která kromě mokrého lakování nabízí i jiné povrchové úpravy. Společnost v prezentaci představí své dlouhodobé zkušenosti s projekty v železničním průmyslu.
Poznámka: Tento program konference může být změněn